Klasy IV-VIII

Ranking Liceów Warszawskich

Mazowiecki Ranking Liceów Ogólnokształcących

Mazowiecki Ranking Techników

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji (skorygowany – została usunięta informacja o możliwości przesyłania wniosku przez e-mail; zgodnie z art. 130 ust. 6a – Prawa Oświatowego)

Harmonogram działań w szkołach podstawowych w ramach elektronicznej rekrutacji

Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych – terminy spotkań

Plan naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa

Informator – technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące

Rekrutacja – najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – prezentacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (przewodnik dla Rodziców) – prezentacja

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

Kadra zarządzająca
Dyrektor – Iwona Węgłowska
Wicedyrektor – Agnieszka Romaniuk
Wicedyrektor – Marta Zachariasz

Nauczyciele przedmiotów
Biologia – Ewa Szewczyk
Chemia – Iwona Sazon
Doradztwo zawodowe – Katarzyna Kopeć
Edukacja dla bezpieczeństwa – Tomasz Jasiński
Etyka – Paweł Rapa
Fizyka – Marzena Królik
Geografia – Urszula Dziugieł
Historia – Elżbieta Maszer, Kamil Piliszek
Informatyka – Katarzyna Kopeć, Arkadiusz Kusak, Agnieszka Romaniuk
Język angielski – Domicella Bartolik, Agata Garwolińska, Magdalena Olszewska-Pezacka, Agnieszka Topczewska
Język hiszpański – Jan Sitko
Język niemiecki – Tomasz Grygieńcza
Język rosyjski – Justyna Jaroś
Język polski – Małgorzata Madejska, Justyna Mokrzyńska, Beata Rudnicka, Andrzej Weber
Matematyka – Marzena Królik, Joanna Paprocka, Edyta Piasecka, Monika Plenzner, Jolanta Ścibura, Iwona Węgłowska
Muzyka – Monika Jazownik
Plastyka – Alina Adamska-Ubaka
Przyroda – Joanna Duda
Religia – Jacek Ponichtera
Technika – Alina Adamska-Ubaka
Wiedza o społeczeństwie – Urszula Dziugieł, Elżbieta Maszer
Wychowanie do życia w rodzinie – Marlena Baranek
Wychowanie fizyczne – Teresa Bernat, Tomasz Jasiński, Piotr Karolkowski, Jacek Wieczorek, Bartosz Woronowicz

Bibliotekarz
Katarzyna Kopeć

Specjaliści
Pedagog – Elżbieta Sicińska-Majchrowska
Psycholog – Adrianna Maziarek

Klasy czwarte:
klasa 4a – Magdalena Olszewska-Pezacka (wychowawca)
klasa 4b – Paweł Rapa (wychowawca), Agnieszka Łapińska (nauczyciel wspomagający) i Natalia Radajewska (nauczyciel wspomagający)
klasa 4c – Joanna Duda (wychowawca i nauczyciel wspomagający)

Klasy piąte:
klasa 5a – Marzena Królik (wychowawca)
klasa 5b – Agnieszka Topczewska (wychowawca) i Adrianna Dziadulewicz (nauczyciel wspomagający)
klasa 5c – Urszula Dziugieł (wychowawca) i Justyna Łuczkowska (nauczyciel wspomagający)
klasa 5d – Natalia Radajewska (wychowawca i nauczyciel wspomagający)

Klasy szóste:
klasa 6a – Katarzyna Kopeć (wychowawca)
klasa 6b – Edyta Piasecka (wychowawca) i Martyna Stachowicz (nauczyciel wspomagający)
klasa 6c – Kamil Piliszek (wychowawca) i Marta Porębska (nauczyciel wspomagający)

Klasy siódme:
klasa 7a – Beata Rudnicka (wychowawca)
klasa 7b – Agnieszka Łapińska (wychowawca i nauczyciel wspomagający)
klasa 7c – Domicela Bartolik (wychowawca), Agnieszka Fabczak (nauczyciel wspomagający), Agnieszka Nicolas (nauczyciel wspomagający) i Piotr Szostek (nauczyciel wspomagający)

Klasy ósme:
klasa 8a – Ewa Szewczyk (wychowawca) i Jakub Sulowski (nauczyciel wspomagający)
klasa 8b – Monika Jazownik (wychowawca)
klasa 8c – Justyna Mokrzyńska (wychowawca)
klasa 8d – Jacek Wieczorek (wychowawca) 

Nazwisko i imię 

Dzień tygodnia 

Godziny

Sala 

Adamska-Ubaka Alina

piątek 

11.45-12.30 

sala techniczna 

Bartolik Domicela  

poniedziałek 

13.30-14.30 

sala 29 

Bernat Teresa

wtorek 

12.50-13.50 

pokój nauczycieli wf 

Duda Joanna

wtorek  

7.50-8.50 

sala 24

Dziugieł Urszula

środa 

9.50-10.50 

sala 36 

Fabczak Agnieszka

czwartek 

12.30-13.30 

pokój nauczycielski 

Garwolińska Agata

poniedziałek 

11.30-12.30 

klubik 

Grygieńcza Tomasz

wtorek (pierwszy w miesiącu) 

7.00-8.00

sala 15 

Jaroś Justyna

środa (ostatnia w miesiąca) 

15.30- 16.30

pokój nauczycielski

Jasiński Tomasz

czwartek 

14.30-15.30 

pokój nauczycieli w-f 

Jazownik Monika

czwartek  

14.40-15.40 

sala 23

Kopeć Katarzyna

poniedziałek 

14.00-15.00 

biblioteka 

Królik Marzena

środa 

13.30-14.30 

sala 34 

Kusak Arkadiusz

wtorek 

16.30-17.30 

sala 33 

Łapińska Agnieszka

poniedziałek 

15.35-16.35 

sala 15 

Łuczkowska Justyna

poniedziałek 

12.30-13.30 

sala 42 

Maszer Elżbieta

poniedziałek 

8.00-8.45 

sala 15 

Maziarek Adrianna

poniedziałek 

12.00-13.00 

sala 32 

Mokrzyńska Justyna

poniedziałek 

14.45-15.45 

sala 11 

Nicolas Agnieszka

piątek  

11.45-12.45 

sala 42 

Olendzka-Predari Izabela

wtorek

11.45-12.30

pokój nauczycielski

Olszewska – Pezacka Magdalena

piątek 

9.40-10.40 

sala 39 

Paprocka Joanna

czwartek  

10.40-11.40 

sala 25 

Piasecka Edyta

piątek 

8.45-9.45 

sala 35 

Piliszek Kamil

piątek 

7.50-8.35 

pokój nauczycielski

Plenzner Monika

czwartek 

14.30-15.30 

sala 28 

Ponichtera Jacek

piątek 

11.45-12.30 

sala 13 

Porębska Marta

piątek 

9.50-10.35

pokój nauczycielski 

Radajewska Natalia

poniedziałek  

14.30-15.30 

sala 22 

Rapa Paweł

poniedziałek 

14.30-15.30 

sala 13 

Rudnicka Beata

poniedziałek 

14.45-15.45 

sala 12 

Sicińska-Majchrowska Elżbieta

wtorek  

8.00-9.00 

pokój pedagoga szkolnego – nr 3

Stachowicz Martyna

piątek 

7.45-8.45 

pokój nauczycielski

Sulowski Jakub

środa  

14.30-15.30 

pokój nauczycielski 

Szewczyk Ewa

czwartek 

7.50-8.50 

sala 20 

Szostek Piotr

poniedziałek 

11.45-12.45 

sala 22 

Ścibura Jolanta

piątek 

7.00-8.00 

sala 35 

Topczewska Agnieszka

poniedziałek  

8.50-9.50 

sala 14 

Wieczorek Jacek

poniedziałek 

15.30-16.30 

pokój nauczycieli wf 

Woronowicz Bartosz

poniedziałek 

11.30-12.30 

pokój nauczycieli wf 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych (etap szkolny) – harmonogram

Konkursy językowe dla uczniów szkół podstawowych (etap szkolny) – harmonogram

Wolontariusz (łac. volontarius – dobrowolny, chętny) – to ten, który pracuje bez wynagrodzenia, ochotnik, człowiek dobrowolnie zgłaszający się do jakiejś pracy. Wolontariusz świadomie, z radością i ze szczerego serca działa na rzecz innych niebędących jego bliskimi. Słowo “wolontariusz” przywołuje same pozytywne skojarzenia – dobra wola, chęć, spełnienie.

Cele
– zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
– uwrażliwienie na drugiego człowieka oraz jego potrzeby
– angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej
– kształtowanie umiejętności pracy w grupie
– rozwijanie zainteresowań.

1. W pracach Szkolnego Koła Wolontariatu mogą brać udział uczniowie klas VI-VIII.
2. Wolontariusza powinny cechować:
– chęć bezinteresownej pomocy innym
– odpowiedzialność
– punktualność
– zaangażowanie
– uczciwość
– poczucie humoru 🙂
3. Każda wolontariacka aktywność będzie odnotowana na Karcie Wolontariusza.
4. Wolontariusz zobowiązany jest dostarczyć w wyznaczonym terminie zgodę podpisaną przez rodzica oraz deklarację uczestnictwa.
3. Wolontariusz, który realizował wolontariat poza szkołą jest zobowiązany dostarczyć Opiekunom Szkolnego Koła Wolontariatu zaświadczenie potwierdzające jego pracę.
4. Wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej nr 32, o treści „Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu”, otrzyma uczeń, który wziął udział w co najmniej 15 akcjach. O ww. wpisie decyduje Komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor szkoły, Pedagog oraz Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu.

Akcje Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2022/2023
– „Zakręceni” – zbiórka plastikowych zatrętek
– „Karm mnie” – zbiórka karmy dla zwierzaków
– „Zamaluj!” – zbiórka kredek dla dzieci
– „Szlachetna Paczka”
– „Podniebne domy” – wykonanie karmnika
– „Mikołajkowy Blok Reklamowy”
– „Bieg Niepodległości”
– „Orlen Warsaw Marathon”
– „Bieg Konstytucji 3 maja”
– „Ironman”
– „Dzień Kolorowej Skarpetki”
– „Bądź niebieski”
– „Żonkilowe Pola Nadziei”
– „Asystent dobra” – pomoc podczas szkolnych kiermaszy i uroczystości
– „NauczycieLOVE” – pomoc nauczycielom
– „Pamiętamy…” – sprzątnie grobów

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu ma charakter otwarty. Może ulec zmianom w zależności od pojawiających się potrzeb i nowych inicjatyw.

Elżbieta Sicińska-Majchrowska

Godziny pracy
Poniedziałek – 11.00-17.00
Wtorek – 9.00-13.00
Środa – 11.00-16.00
Czwartek – 8.00-12.00
Piątek – 8.00-11.00

Adrianna Maziarek

Godziny pracy
Poniedziałek – 8.00-12.00
Wtorek – 9.00-15.00
Środa – 10.00-15.00
Czwartek – 12.00-16.00
Piątek – 11.00-14.00

Katarzyna Kopeć
Telefon 22 838 00 90, wew. 115

Godziny pracy
Poniedziałek – 8.00-15.00
Wtorek – 8.00-15.00
Środa – 8.00-15.00
Czwartek – 8.00-15.00
Piątek – 8.00-14.00

Skip to content