Zajęcia

Projekt “Droga do sukcesu”

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023

Dofinansowanie: 1 607 756,00 zł

Wartość projektu: 2 020 476 zł

Grupa docelowa: 1441 uczniów i uczennic oraz 114 nauczycieli i nauczycielek z II LO im. Stefana Batorego, IX LO im. Klementyny Hoffmanowej, XI LO im. Mikołaja Reja, LXXV LO im. Jana III Sobieskiego, Szkoły Podstawowej nr 32 im. Małego Powstańca, Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Warszawie.

Cel główny: rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK.

Wybrane działania zaplanowane w projekcie:
– dla uczniów szkół podstawowych:
zajęcia rozwijające umiejętności z języków: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego
zajęcia z robotyki – Misja robotyka, Matematyka i robotyka
Klub młodego fizyka oraz klub młodego chemika
zajęcia rozwijające umiejętności z matematyki
zajęcia dodatkowe z biologii
zajęcia rozwijające zainteresowania nowymi technologiami np. IT for kids
zajęcia przyrodniczo-laboratoryjne.
– dla uczniów liceów:
zajęcia z jęz. angielskiego z użyciem multimedialnych pracowni ze sprzętem audio-wideo
zajęcia dodatkowe z biologii, fizyki, chemii, geografii
zajęcia wyrównawcze z matematyki
zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki
laboratorium biologiczne i chemiczne
zajęcia z fizyki metodą eksperymentu
zajęcia z nauki programowania
zajęcia komputerowe – bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, rozwijanie kompetencji informatycznych.
– dla nauczycieli:
szkolenie – stosowanie e-podręczników i e-zasobów
szkolenie ze stosowania narzędzi TIK w nauczaniu
szkolenie – równościowe nauczanie
szkolenie z robotyki i programowania.

Wybrane zakupy zaplanowane w projekcie:
60 tabletów dla uczniów,
33 laptopy wraz z oprogramowaniem,
32 zestawy komputerowe,
3 roboty edukacyjne z akcesoriami,
Pracownia językowa na 16 stanowisk,
Wyposażenie do 2 pracowni fizycznych i 4 pracowni biologicznych,
6 zestawów klocków do robotyki,
3 zestawy interaktywne (tablica interaktywna, projektor, oprogramowanie),
Pomoce dydaktyczne – gry do nauki programowania, programy multimedialne, mikroskopy, zestawy brył geometrycznych, zestawy do eksperymentów, klocki i układanki, gry logiczne, wizualizer, aparaty cyfrowe, kamery.

Wartość zakupów w projekcie: 549 719,00 zł.

Regulamin projektu “Droga do sukcesu”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie “Droga do sukcesu”

Oświadczenie uczestnika projektu “Droga do sukcesu”

Zajęcia taneczne
Termin
Poniedziałek, godzina 14.35 – 15.35
Miejsce
ul. Niska 5
Osoba do kontaktu
Agnieszka Nicolas
E-mail – Librus
Uwagi
Uczniowie klas IV-VIII


Zajęcia fotograficzne
Termin
Środa, godzina 14.35 – 15.35
Miejsce
ul. Niska 5
Osoba do kontaktu
Andrzej Weber
E-mail – Librus
Uwagi
Uczniowie klas IV-VI


Uczniowski Klub Sportowy Niska
Termin
Poniedziałek, godzina 18.15
Wtorek, godzina 17.00
Czwartek, godzina 17.30
Miejsce
ul. Niska 5
Osoba do kontaktu
Jacek Wieczorek
E-mail nocu@wp.pl
Uwagi
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami zapasów
Dzieci z rocznika 2011 i młodsze
Wyjazdy letnie i zimowe; udział w turniejach

Uczniowski Klub Judo Arcus
Termin
Klasy I – wtorek i środa, godzina 14.30-15.15
Klasy II – wtorek i środa, godzina 15.30-16.30
Klasy III – poniedziałek, godzina 15.30-16.30 i piątek, godzina 14.45-15.45
Klasy IV-VIII – środa, godzina 19.00-20.00 i czwartek, godzina 18.15-19.00
Miejsce
ul. D. B. Meiselsa 1
Osoba do kontaktu
Piotr Karolkowski
Telefon 516 719 918
E-mail piotr.karolkowski@gmail.com
Uwagi
Zajęcia płatne
Dzieci z klas I-III odbierane i odprowadzane są na świetlicę

Skip to content