Zajęcia

Zajęcia taneczne
Termin
Poniedziałek, godzina 14.35 – 15.35
Miejsce
ul. Niska 5
Osoba do kontaktu
Agnieszka Nicolas
E-mail – Librus
Uwagi
Uczniowie klas IV-VIII


Zajęcia fotograficzne
Termin
Środa, godzina 14.35 – 15.35
Miejsce
ul. Niska 5
Osoba do kontaktu
Andrzej Weber
E-mail – Librus
Uwagi
Uczniowie klas IV-VI


Uczniowski Klub Sportowy Niska
Termin
Poniedziałek, godzina 18.15
Wtorek, godzina 17.00
Czwartek, godzina 17.30
Miejsce
ul. Niska 5
Osoba do kontaktu
Jacek Wieczorek
E-mail nocu@wp.pl
Uwagi
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami zapasów
Dzieci z rocznika 2011 i młodsze
Wyjazdy letnie i zimowe; udział w turniejach

Uczniowski Klub Judo Arcus
Termin
Klasy I – wtorek i środa, godzina 14.30-15.15
Klasy II – wtorek i środa, godzina 15.30-16.30
Klasy III – poniedziałek, godzina 15.30-16.30 i piątek, godzina 14.45-15.45
Klasy IV-VIII – środa, godzina 19.00-20.00 i czwartek, godzina 18.15-19.00
Miejsce
ul. D. B. Meiselsa 1
Osoba do kontaktu
Piotr Karolkowski
Telefon 516 719 918
E-mail piotr.karolkowski@gmail.com
Uwagi
Zajęcia płatne
Dzieci z klas I-III odbierane i odprowadzane są na świetlicę

Skip to content