Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Integracja

Integracja - (łac. integrare - scalić). Oznacza danie szansy przebywania, zabawy, uczenia się i wychowania wszystkim dzieciom, zarówno pełnosprawnym jak i niepełnosprawnym. Sama idea integracji w pedagogice wywodzi się z nurtu humanistycznego przeświadczenia o prawie wszystkich dzieci do edukacji. Prawo to gwarantuje Konstytucja RP i ratyfikowana przez nasze państwo Konwencja Praw Dziecka. Podstawowym sposobem realizowania idei integracji w edukacji jest tworzenie klas integracyjnych w szkołach masowych. Klasa integracyjna jest formą edukacji stworzoną w celu włączenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w społeczność dzieci zdrowych, a tym samym rozwinięcia między tymi dziećmi pozytywnych więzi emocjonalno-społecznych. Klasy integracyjne są cząstką nowoczesnej, twórczej i przyjaznej szkoły jako miejsca naturalnej nauki, tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Kształtują wiarę we własne siły, umiejętności poszanowania własnej i cudzej godności. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w życiu i rozwoju społecznym, dzięki obcowaniu z rówieśnikami, akceptacją odmienności drugiego człowieka. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości. Stwarzają optymalne warunki do wspólnego rozwoju. Zadanie to zrealizuje kompetentna i fachowa kadra pedagogiczna naszej szkoły.

 

Historia integracji w naszej szkole
W roku szkolnym 1999/2000 w naszej szkole rozpoczęły naukę dzieci w jednej z czterech klas pierwszych. W ciągu trwania roku szkolnego okazało się, że kilkoro z nich ma poważne problemy zdrowotne. Po przebadaniu tych uczniów, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. I tak w naszej szkole w roku szkolnym 2000/2001, wychodząc na wprost oczekiwaniom rodziców utworzyliśmy pierwszą klasę integracyjną. Obecnie mamy oddziały integracyjne na wszystkich poziomach. W miarę potrzeb tworzone są również integracyjne oddziały przedszkolne - zerówki. Od 13 kwietnia 2007 roku pełna nazwa naszej szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie. Nasi uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia specjalistyczne odbywające się na terenie szkoły takie jak: terapia pedagogiczna, Biofeedback, terapia metodą Tomatisa, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna. Zajęcia te prowadzone są przez naszych szkolnych specjalistów, którzy stale współpracują ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.