KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Otwarty konkurs w sprawie wsparcia Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca ogłasza otwarty konkurs ofert (bez zasad udzielania zamówień publicznych) w sprawie wsparcia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem na semestry
Propozycje programowe powinny uwzględniać zapotrzebowanie  placówki dokonane o wewnętrzną diagnozę problemów:
1. Przeciwdziałanie przemocy i agresji w różnych jej formach, z uwzględnieniem cyberprzemocy, ze szczególnym naciskiem na mowę nienawiści
2.Kształtowanie postaw tolerancji wobec uczniów z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.
3.Przeciwdziałanie uzależnieniom
4.Nauka radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie autoagresji
5.Nauka efektywnego uczenia się

Oferta podmiotu powinna zawierać:
1.informację o podmiocie uprawnionym do ubiegania się o finansowanie – firmy, organizacje pozarządowe,
2.grupę docelową – odbiorcy zajęć,
3.opis oferty adekwatny do potrzeb szkoły na konkretne problemy,
4.kosztorys,
5.cv osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęcia, posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Oferty proszę składać do dnia 15 kwietnia 2019 roku.