Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia reedukacyjne (terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) kierowane są do dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce tj. dysleksją rozwojową (dysleksją, dysgrafią, dysortografią) z klas IV - VI, posiadających opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dzieci z grupy ryzyka dysleksji z klas II – III. Zajęcia obejmują ćwiczenia funkcji percepcyjno-motorycznych: percepcję i pamięć wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę słuchową, grafomotorykę, słuch fonematyczny oraz ćwiczenia rozwijające funkcje umysłowe, koncentrację uwagi, pamięć i myślenie obrazowo-skojarzeniowe. Zajęcia w naszej szkole odbywają się raz w tygodniu (60 min.) w grupach 2-5 osobowych. Dzieci pracują w gabinecie terapii pedagogicznej wyposażonym w ciekawe i atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

 

Celem zajęć reedukacyjnych jest:
- stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
- wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji, a tym samym ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania
- zapobieganie powstawania wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu
- wzmacnianie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym
- rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki.