KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 32 w Warszawie powstała w 1956 roku. Mieści się ona w dzielnicy Śródmieście, w rejonie Muranowa, nieopodal Dworca Gdańskiego. Okolica szkoły stanowi swoistą enklawę w centrum wielkiego miasta. Struktura społeczna Muranowa, zdominowana dotąd przez osoby starsze, zmienia się w związku z powstawaniem nowych osiedli, zamieszkiwanych przez młodych, aktywnych zawodowo ludzi.
Aktualnie w dwudziestu dwóch oddziałach klasowych uczy się ponad 500 uczniów. W szkole działają także oddziały przedszkolny, do którego uczęszcza 40 dzieci. Fakt, że aż 267 uczniów dojeżdża do szkoły spoza jej rejonu, świadczy o renomie placówki. Cieszy się ona opinią szkoły przyjaznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce, oferującej im szerokie wsparcie oraz umożliwiającej wszechstronny rozwój. 49 spośród naszych uczniów posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wielu pozostałych ma specyficzne trudności edukacyjne opisane w opiniach psychologiczno-pedagogicznych lub zdiagnozowane przez nauczycieli na terenie szkoły. W związku ze specyfiką działalności szkoły zatrudnieni są w niej wykwalifikowani specjaliści w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami: pedagog, dwóch psychologów, logopeda, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta oraz nauczyciele wspierający. Oprócz tego w szkole pracuje 70 nauczycieli (wśród nich są nauczyciele nauczania zintegrowanego, poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy świetlicy), którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje w ramach różnorodnych szkoleń i kursów. Nauczyciele naszej szkoły chętnie korzystają z rozmaitych form edukacji pozaszkolnej, oferowanych przez warszawskie kina, teatry czy muzea.
Nieocenionym wsparciem jest dla nas ścisła współpraca z rodzicami, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie dzięki regularnym spotkaniom oraz komunikacji za pośrednictwem e-dziennika. Rodzice naszych uczniów chętnie włączają się w inicjowane przez szkołę działania, takie jak kiermasz świąteczny czy piknik rodzinny, które na stałe wpisały się w szkolną tradycję.
Od roku 2012 szkoła nosi imię Małego Powstańca i ściśle współpracujemy ze wszystkimi szkołami w Polsce o tak pięknym imieniu: w Częstochowie, Ząbkach i Świecieńcu.

 

KALENDARIUM - U STERU

1956-1959- Pani Zofia Kościelna

1959-1961-Pani Jadwiga Góralczyk

1961-1975-Pani Bogusława Walczykowska

1975-1977-Pan Zygmunt Orłowski

1977-1986-Pani Grażyna Kowalska

1986-1995-Pan Jacek Półkozic-Borzęcki

1995-1996-Pani Alicja Loster

1996-2009-Pani Krystyna Marculanis

2009-obecnie-Pani Anna Walczak