KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Stypendia

Stypendium szkolne 2019/2020

 

Do 16.09.2016 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Aby ubiegać się o stypendium, należy spełniać kryterium dochodowe:

miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać 528 złotych.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenia o wszelkich dochodach za miesiąc sierpień 2019 roku (m.in. zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Uwaga! Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego tzw. „Programu 500+”.

Wnioski wraz z dokumentacją należy składać do pedagoga szkolnego

uczniowie klas 0-3 - p. Jolanta Obuchowicz - budynek na ul. Lewartowskiego

uczniowie klas 4-6 - p. Aleksandra Jaryńska - budynek na ul. Niskiej

Więcej informacji na stronie:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

 

 

STYPENDIA M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II


Skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo, artystycznie, sportowo lub są zaangażowani w działania społeczne.
Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów:
- zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat),
- średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 oraz przynajmniej dobra ocena z zachowania,
- miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający 1300 zł
Termin składania wniosków: 31.07.2019
Więcej informacji: https://www.centrumjp2.pl/kryteria-dla-uczniow/

 

PROGRAM STYPENDIALNY „MAŁE PROGRAMISTKI”


Fundacja Girls Code Fun organizuje coroczny program stypendialny, „Małe Programistki”- w tym roku już IV edycja!
Stypendium Małe Programistki uwzględnia całościowe zwolnienie z opłat za jeden semestr zajęć w partnerskiej szkole programowania Kids Code Fun.
Kandydatki muszą napisać list (1 strona) lub nakręcić 1-2 minutowy filmik na temat wybranego problemu/wyzwania (na świecie, w swoim życiu, w otoczeniu) i o tym jak nowe technologie mogłyby go rozwiązać. Nie musi być to realistyczne rozwiązanie, można puścić wodze fantazji!
Wyślij nam list pocztą tradycyjną wraz z podpisaną zgodą rodzica na uczestnictwo w programie i na wszelki wypadek wyślij skan na info@girlscodefun.pl. Jeśli zdecydujesz się na nagranie filmu, prześlij go mailem na info@girlscodefun.pl
Termin składania wniosków: 31.07.2019
W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z konkursem prosimy o kontakt: info@girlscodefun.pl
Więcej informacji: www.girlscodefun.pl