Szkoła znajduje się blisko centrum Warszawy przy ul. Lewartowskiego 2, w dwupiętrowym budynku. Każda sala wyposażona jest w sprzęt medialny, nowoczesne ławki i szafki. Każdy uczeń klas 4 - 6 posiada w szatni swoją szafkę zamykaną na kluczyk. Posiadamy dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, nauczyciele cały czas doskonalą swój warsztat pedagogiczny, poprzez kursy dokształcające jak i studia podyplomowe. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, a dzieci z ubogich rodzin otrzymują darmowe obiady. Każdemu dziecku zapewniamy pomoc pedagoga, psychologa i logopedy.

 

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwa pielęgniarka, w dobrze wyposażonym gabinecie. Prowadzone są zajęcia reedukacyjne przez nauczycieli naszej szkoły z odpowiednim przygotowaniem. Posiadamy multimedialną czytelnię oraz pracownię komputerową, z której korzystają również najmłodsi uczniowie podczas zajęć edukacyjnych. Zapewniamy bezpieczny dostęp do internetu.

 

Posiadamy nowy kompleks boisk oraz plac zabaw. Najważniejsze jest dla nas dobro dziecka, poczucie bezpieczeństwa. W codziennej pracy zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby dzieci oraz ich bezpieczeństwo. Konsekwentnie wymagamy przestrzegania zasad kulturalnego zachowania. Wykazując dużo cierpliwości i zrozumienia kształcimy w uczniach wrażliwość, tolerancję, poczucie własnej wartości, szacunek do siebie i innych osób oraz odpowiedzialność. Jesteśmy Kadra pedagogiczną wymagającą od dzieci ale i od siebie. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr52 im.Małego Powstańca w Częstochowie.