Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do wzięcia udziału w Warszawskim Programie „Zima  w Mieście 2018” organizowanym w dzielnicy Śródmieście. Z Programu korzystać mogą uczniowie szkół warszawskich oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie.