ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

 

Podczas  indywidualnych lub grupowych zajęć z psychologiem, dzieci uczą się między innymi:

 

  • Rozpoznawania własnych emocji oraz emocji innych ludzi
  • Okazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi
  • Metod odreagowania stresu i negatywnych emocji
  • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych
  • Rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  • Prawidłowego nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi
  • Budowania poczucia własnej wartości
  • Mają możliwość omawiania z psychologiem nurtujących je problemów, z którymi nie potrafią sobie poradzić