ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

Nasza szkoła organizuje i prowadzi dla uczniów klas 1-6 zajęcia rewalidacyjne, które prowadzone są przez specjalistów (pedagogów wspierających). Każdy uczeń, który posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym ma możliwość uczestniczenia w takich zajęciach zgodnie z zaleceniami zawartymi w swoim orzeczeniu. Specjalista opracowuje indywidualny plan pracy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

Zajęcia rewalidacyjne obejmują zestawy ćwiczeń kształtujących:

 

  • koordynację wzrokowo- ruchową
  • koordynację oko- ręka
  • analizę i syntezę wzrokową
  • analizę i syntezę słuchową
  • orientację przestrzenną
  • koordynację dotykową
  • orientację w schemacie własnego ciała
  • ćwiczenia usprawniające kończyny górne- motoryka mała
  • ćwiczenia usprawniające motorykę dużą
  • grafomotorykę