ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

 

Zajęcia psychoedukacyjne, przeznaczone są dla uczniów z deficytami w rozwoju poznawczym i emocjonalno- społecznym. Zajęcia te mają charakter psychoedukacyjny i terapeutyczny. Są adresowane do uczniów z deficytami w rozwoju poznawczym i emocjonalno- społecznym. Składają się z bloków tematycznych odwołujących się do poszczególnych sfer rozwoju procesów psychicznych tj. uwaga, pamięć, myślenie logiczne, twórczość i spostrzegawczość, emocje i rozumienie sytuacji społecznych.

 

Celem zajęć jest:

 

  • kształtowanie pozytywnego nastawienia do uczenia oraz poprawa jego efektywności
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej, co ma dać efekt lepszego rozumienia własnych emocji i doskonalenie samokontroli, radzenia sobie w sytuacjach trudnych – zwłaszcza szkolnych.
  • synchronizacja funkcji poznawczo – percepcyjno motorycznych
  • rozwijanie umiejętności słuchania, uaktywnianie mowy i słownictwa
  • rozwijanie odporności na niepowodzenia
  • rozwijanie umiejętności wyciszania się (relaksu).