ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

Przedmiotem logopedii jest mowa, którą definiuje się jako akt w procesie porozumiewania się językowego.

 

Do zadań logopedii należą:

 

  • kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
  • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
  • usuwanie wad mowy,
  • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,
  • usuwanie zaburzeń głosu,
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

 

Logopeda szkolny jest odpowiedzialny za:

 

  • prowadzenie badań wstępnych (przesiewowych) w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.