Za co kocham swoją szkołę ?

W ramach tegorocznych obchodów 60-lecia szkoły nasza świetlica zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie literacko - plastycznym pt. Za co kocham swoją szkołę ?
Cele Konkursu:
1. Kształtowanie wśród uczestników emocjonalnego stosunku do swojej szkoły.
2. Poznawanie historii szkoły, wszystkich jej zakątków.
3. Zgłębianie poczucia tożsamości i przynależności do społeczności szkolnej.
4. Promowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych oraz umiejętności literackich.
Warunki uczestnictwa:
1. Wiek uczestników: 5 - 11 lat.
2. Przedmiotem konkursu są autorskie wiersze odpowiadajace na pytanie zawarte w temacie konkursu w plastycznej oprawie.
3. Wiersz może być wydrukowany lub napisany własnoręcznie. Oprawa graficzna wykonana według fantazji i pomysłowości autora.
4. Format prac: A3 (42x30 cm). 
5. Każdy uczestnik może dostarczyć  tylko jedną pracę.
7. Opis pracy na odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora oraz nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca była wykonana.
8. Prace estetyczne należy dostarczyć do 21.10.2016 r.
Nieprzestrzeganie powyższych punktów regulaminu spowoduje odrzucenie dostarczonych prac.
10. Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach:
wiekowych 5-7, 8-9, 9-11 . Ocenie podlegać będzie poprawność językowa oraz walory artystyczne zgodne z tematyką konkursu.
Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości obchodów 60-lecia Szkoły, tj. 29.09.2016 r.

Zapraszamy !!!  
Organizator: p. Magdalena  Kuchenbeker i p. Ewa Kościuk

  • na, wszystkich warunków niniejszego regulaminu.