WOLONTARIAT DAR CZASU I SERCA

Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Wolontariat jest jedną w swoim rodzaju formą kształcenia. Udział w wolontariacie pozwala znaleźć pomysł na siebie i " osadzić" życie w szlachetnych ramach - wskazując na dobro i odpowiedzialność, empatię i współdziałanie.

 

Naszym planom i działaniom przyświecają słowa ks.Twardowskiego:

 

"Gdyby wszyscy byli tacy sami, nikt nikomu nie byłby potrzebny"

 

 

Cele i założenia:

 

 • ujęcie spontanicznych akcji i przedsięwzięć w długofalową i systematyczną pomoc potrzebującym
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska
 • przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza
 • umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy
 • wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych
 • rozwijanie pasji i zainteresowań

 

Planujemy:

 

 • systematyczną pomoc w bibliotece szkolnej
 • doraźną pomoc w uroczystościach szkolnych
 • systematyczną pomoc podczas zabaw integracyjnych w świetlicy szkolnej
 • systematyczną pomoc podczas realizacji projektu "rozbawione przerwy"
 • zabawy z dziećmi z Domu Małego Dziecka
 • pomoc potrzebującym uczniom przy odrabianiu lekcji
 • oraz inne działania pod opieką opiekuna w szkole i poza nią
 • Nasze inicjatywy i przedsięwzięcia są starannie zaplanowane w oparciu o powstałą wcześniej mapę potrzeb.

 

Działamy w siedmiu sekcjach a naszymi opiekunami są:

 

 • Małgorzata Gondek-koordynator
 • Wioleta Kot
 • Agnieszka Łapińska
 • Monika Murawska
 • Monika Sukiennik-Załęska
 • Marta Jeziółkowska
 • Ewa Dębicka
 • Aleksandra Szygendowska
 • Klaudia Bełc

 

Kim jest wolontariusz?

 

Wolontariusz ( łac.volontarius=dobrowolny , chętny)

 

Słownik języka polskiego wyjaśnia: wolontariusz to ten, kto pracuje bez wynagrodzenia, ochotnik, amator, człowiek dobrowolnie, samorzutnie zgłaszający się do jakiejś pracy. Wolontariusz z radością, ze szczerego serca, gorliwie i świadomie działa na rzecz innych niebędących jego bliskimi. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.

 

Słowo "ochotnik" przywołuje same pozytywne skojarzenia - dobra wola, chęć, spełnienie.

 

Przynależność do szkolnego wolontariatu warunkuje dobrowolność i przestrzeganie kodeksu wolontariusza.

 

POBIERZ: kodeks etyczny wolontariusza

 

Zapraszamy do współpracy.

 

"Krople dobrych działań tworzą morze dobroci"

 

 

NASZE DZIAŁANIA

24 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - ROZLICZENIE

Wolontariusze ze szkolnego koła wolontariatu i tym razeem nie zawiedli.Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać 2002,18zł.Kwota ta zasiliła konto , z którego sfinansowane będą ogólnonarodowe programy medyczne oraz zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt medyczny.

,
Roztańczone przerwy - przerwy z charakterem.

Wolontariusze systematycznie (w każdy poniedziałek i wtorek )pomagają przy realizacji projektu "roztańczone przerwy".Zachęcają najmłodszych uczniów do udziału w zabawie,czuwają nad organizacyjno-porządkowym aspektem przerwy.

, , , ,
Wolontariusze dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu

Wolontariusze pod kierunkiem opiekuna i przy wsparciu nauczyciela muzyki przygotowali krótki koncert kolęd oraz życzenia dla seniorów - podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Działu Wsparcia Społecznego.
17 grudnia 2015 r. grupa pod opieką nauczyciela udała się do Domu Dziennego Pobytu przy ul. Świętojerskiej 12a, gdzie odbył się koncert. Uczestniczyli w nim podopieczni placówki oraz jej kierownik, na którego ręce złożyliśmy upominek przygotowany przez dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicy. Ta miła uroczystość była okazją do integracji, spotkania najmłodszych z najstarszymi oraz wymiany doświadczeń. Spotkanie zakończyło się małym poczęstunkiem, który przygotowali dla dzieci gospodarze.

Dla Łatka pod choinkę

Wolontariat SP32 i Samorząd szkolny z inicjatywy klubu "Polonia" -"Kibice razem"zorganizował zbiórkę darów dla psów ze schroniska w Józefowie.Suchą i mokrą karmę , koce , kołdry , legowiska i gryzaki zbierali uczniowie wszystkich klas.Największą ilość produktów uzbierała klasa 1a za co otrzymała puchar.
Wszyscy darczyńcy dostali dyplomy i gorące podziękowania od piłkarzy klubu Polonia , którzy osobiście odwiedzili naszą szkołę.

, ,
Szlachetna Paczka

Grupa wolontariuszy pod opieką pani wicedyrektor Małgorzaty Gondek wraz z wolontariuszami Szlachetnej Paczki, w ciągu dwóch i pół godziny przygotowywała Śródmiejski Sztab i Magazyn Główny.

 

Nasi wolontariusze przygotowali elementy plastyczne, którymi udekorowali pomieszczenie oraz wykonywali drobne prace porządkowe.

, ,

Strony