WOLONTARIAT DAR CZASU I SERCA

Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Wolontariat jest jedną w swoim rodzaju formą kształcenia. Udział w wolontariacie pozwala znaleźć pomysł na siebie i " osadzić" życie w szlachetnych ramach - wskazując na dobro i odpowiedzialność, empatię i współdziałanie.

 

Naszym planom i działaniom przyświecają słowa ks.Twardowskiego:

 

"Gdyby wszyscy byli tacy sami, nikt nikomu nie byłby potrzebny"

 

 

Cele i założenia:

 

 • ujęcie spontanicznych akcji i przedsięwzięć w długofalową i systematyczną pomoc potrzebującym
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska
 • przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza
 • umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy
 • wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych
 • rozwijanie pasji i zainteresowań

 

Planujemy:

 

 • systematyczną pomoc w bibliotece szkolnej
 • doraźną pomoc w uroczystościach szkolnych
 • systematyczną pomoc podczas zabaw integracyjnych w świetlicy szkolnej
 • systematyczną pomoc podczas realizacji projektu "rozbawione przerwy"
 • zabawy z dziećmi z Domu Małego Dziecka
 • pomoc potrzebującym uczniom przy odrabianiu lekcji
 • oraz inne działania pod opieką opiekuna w szkole i poza nią
 • Nasze inicjatywy i przedsięwzięcia są starannie zaplanowane w oparciu o powstałą wcześniej mapę potrzeb.

 

Działamy w siedmiu sekcjach a naszymi opiekunami są:

 

 • Małgorzata Gondek-koordynator
 • Wioleta Kot
 • Agnieszka Łapińska
 • Monika Murawska
 • Monika Sukiennik-Załęska
 • Marta Jeziółkowska
 • Ewa Dębicka
 • Aleksandra Szygendowska
 • Klaudia Bełc

 

Kim jest wolontariusz?

 

Wolontariusz ( łac.volontarius=dobrowolny , chętny)

 

Słownik języka polskiego wyjaśnia: wolontariusz to ten, kto pracuje bez wynagrodzenia, ochotnik, amator, człowiek dobrowolnie, samorzutnie zgłaszający się do jakiejś pracy. Wolontariusz z radością, ze szczerego serca, gorliwie i świadomie działa na rzecz innych niebędących jego bliskimi. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.

 

Słowo "ochotnik" przywołuje same pozytywne skojarzenia - dobra wola, chęć, spełnienie.

 

Przynależność do szkolnego wolontariatu warunkuje dobrowolność i przestrzeganie kodeksu wolontariusza.

 

POBIERZ: kodeks etyczny wolontariusza

 

Zapraszamy do współpracy.

 

"Krople dobrych działań tworzą morze dobroci"

 

 

NASZE DZIAŁANIA

Wolontariusze - najmłodszym

Wolontariusze chętnie włączają się w przygotowania wszelkich imprez okolicznościowych. Tym razem wspólnie z opiekunem przygotowali wróżby andrzejkowe , które poprowadzili.Było dużo śmiechu i dobrej zabawy.

, , ,
Wolontariusze - najmłodszym

Wolontariusze , systematycznie pod kierunkiem p.Moniki Murawskiej przygotowują dla najmłodszych uczniów inscenizacje słowno-muzyczne , np:do wierszy Jana Brzechwy.

Te krótkie formy teatralne cieszą się dużym zainteresowaniem naszych Zerówkowiczów i młodszych uczniów naszej szkoły.

, , , , , , ,
Zaczytana świetlica

Wolontariusze chętnie czytają wybrane lektury uczniom spedzającym wolny czas w świetlicy szkolnej.

, , ,
Wolontariat 2016/2017

W tym roku szkolnym w naszym kole działa 30 wolontariuszy.

Wolontariusze rekrutują się z klas 4-6 i zawierają porozumienie o współpracy w zakresie:

 • pomocy w bibliotece szkolnej
 • pomocy podczas uroczystości szkolnych
 • pomocy podczas zabaw integracyjnych w świetlicy i na przerwach między lekcjami
 • pomocy uczniom potrzebującym przy odrabianiu lekcji
 • innych działań pod opieką w szkole i poza nią

W kole Wolontariatu działają również nauczyciele:

 • Małgorzata Gondek - koordynator i opiekun
 • Wioleta Kot - opiekun
 • Monika Murawska - opiekun
 • Marta Jeziółkowska - opiekun
 • Ewa Ciszewska - opiekun
 • Katarzyna Wolińska - opiekun
 • Paulina Krześniak - opiekun

 

 

Wolontariat na Festiwalu Języków Obcych

2 czerwca odbył się Festiwal Języków Obcych w naszej szkole.Nasi Wolontariusze aktywnie i z ochotą włączyli się do pomocy podczas realizacji projektu.Szczególnie młodsi uczniowie mogli liczyć na pomoc wolontaruszy , którzy czuwali w pobliżu stanowisk i angażowali się w miarę potrzeb.

Strony