WOLONTARIAT DAR CZASU I SERCA

Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Wolontariat jest jedną w swoim rodzaju formą kształcenia. Udział w wolontariacie pozwala znaleźć pomysł na siebie i " osadzić" życie w szlachetnych ramach - wskazując na dobro i odpowiedzialność, empatię i współdziałanie.

 

Naszym planom i działaniom przyświecają słowa ks.Twardowskiego:

 

"Gdyby wszyscy byli tacy sami, nikt nikomu nie byłby potrzebny"

 

 

Cele i założenia:

 

 • ujęcie spontanicznych akcji i przedsięwzięć w długofalową i systematyczną pomoc potrzebującym
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska
 • przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza
 • umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy
 • wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych
 • rozwijanie pasji i zainteresowań

 

Planujemy:

 

 • systematyczną pomoc w bibliotece szkolnej
 • doraźną pomoc w uroczystościach szkolnych
 • systematyczną pomoc podczas zabaw integracyjnych w świetlicy szkolnej
 • systematyczną pomoc podczas realizacji projektu "rozbawione przerwy"
 • zabawy z dziećmi z Domu Małego Dziecka
 • pomoc potrzebującym uczniom przy odrabianiu lekcji
 • oraz inne działania pod opieką opiekuna w szkole i poza nią
 • Nasze inicjatywy i przedsięwzięcia są starannie zaplanowane w oparciu o powstałą wcześniej mapę potrzeb.

 

Działamy w siedmiu sekcjach a naszymi opiekunami są:

 

 • Małgorzata Gondek-koordynator
 • Wioleta Kot
 • Agnieszka Łapińska
 • Monika Murawska
 • Monika Sukiennik-Załęska
 • Marta Jeziółkowska
 • Ewa Dębicka
 • Aleksandra Szygendowska
 • Klaudia Bełc

 

Kim jest wolontariusz?

 

Wolontariusz ( łac.volontarius=dobrowolny , chętny)

 

Słownik języka polskiego wyjaśnia: wolontariusz to ten, kto pracuje bez wynagrodzenia, ochotnik, amator, człowiek dobrowolnie, samorzutnie zgłaszający się do jakiejś pracy. Wolontariusz z radością, ze szczerego serca, gorliwie i świadomie działa na rzecz innych niebędących jego bliskimi. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.

 

Słowo "ochotnik" przywołuje same pozytywne skojarzenia - dobra wola, chęć, spełnienie.

 

Przynależność do szkolnego wolontariatu warunkuje dobrowolność i przestrzeganie kodeksu wolontariusza.

 

POBIERZ: kodeks etyczny wolontariusza

 

Zapraszamy do współpracy.

 

"Krople dobrych działań tworzą morze dobroci"

 

 

NASZE DZIAŁANIA

Pomagamy zwierzakom przetrwać zimę!

Po raz kolejny wspieramy fundację "Zwierzęta Niczyje  " z Suwałk.dlaczego akurat tę?

Ponieważ :

*w Warszawie i województwie mazowieckim więcej ludzi działa na rzecz pomocy zwierzętom

*zwierzęta są lepiej zaopiekowane

*jest więcej funduszy publicznych na te cele

*jest większa świadomość społeczna

*jest cieplej , niż na odległych , bardzo zimnych terenach suwalszczyzny

Zebraliśmy:

*koce , stare koldry ,smycze , zabawki oraz dużo karmy

Wszystko to udało nam się zebrać w terminie od 6 .11.do 15.11.br

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom :)

, , , ,
Aktywnie na Powązkach

Przed zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych wybraliśmy się na Powązki w celu uporządkowania zaniedbanych grobów.

, , , , , , ,
Ślubowanie Wolontariuszy

Jak co roku ruszyła rekrutacja do wolontariatu.

Od tego roku szkolnego w wyniku reformy oświaty  nasza szkoła mieści się w dwóch budynkach : na ul J.Lewartowskiego 2 i na ul.Niskiej 5.Oprócz tego nasza uczniowska społeczność  obejmuje również oddziały gimnazjalne.Do Szkolnego Koła Wolontariatu zarekrutowało się 88 wolontaruszy :33 z kl.4-7 i 55 z klas gimnazjalnych.W skład SKW wchodzą również opiekunowie:p.Małgorzata Gondek , p.Agnieszka Łapińska , p.Wioleta Kot , p.Monika Sukiennik-Załęska,p.Klaudia Bełc , p.Monika Murawska,p.Ewa Dębicka ,p.Marta Jeziółkowska i p.Aleksandra Szygendowska

W pażdzierniku odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Wolntariuszy.Wszystkim Wolontariuszom gratulujemy i przypominamy ,że" krople dobrych działań tworzą morze dobroci"

, ,
"Zostań Aniołem dla dziecka z oddziału onkologicznego szpitala w Lublinie"

Wolontariusze pod kierunkiem opiekuna p.Wioli Kot rozpowszechnili / oplakatowanie szkoły , przygotowanie pojemnika na kartki z życzeniami , wysłanie kartek do adresata i inne czynności / i sami wzięli udział w akcji "Zostań Aniołem ..."

,
Wspólna zabawa to jest to !!!

Nie ma jak zabawa z Wolontariuszem:)

Strony