WOLONTARIAT DAR CZASU I SERCA

Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Wolontariat jest jedną w swoim rodzaju formą kształcenia. Udział w wolontariacie pozwala znaleźć pomysł na siebie i " osadzić" życie w szlachetnych ramach - wskazując na dobro i odpowiedzialność, empatię i współdziałanie.

 

Naszym planom i działaniom przyświecają słowa ks.Twardowskiego:

 

"Gdyby wszyscy byli tacy sami, nikt nikomu nie byłby potrzebny"

 

 

Cele i założenia:

 

 • ujęcie spontanicznych akcji i przedsięwzięć w długofalową i systematyczną pomoc potrzebującym
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska
 • przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza
 • umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy
 • wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych
 • rozwijanie pasji i zainteresowań

 

Planujemy:

 

 • systematyczną pomoc w bibliotece szkolnej
 • doraźną pomoc w uroczystościach szkolnych
 • systematyczną pomoc podczas zabaw integracyjnych w świetlicy szkolnej
 • systematyczną pomoc podczas realizacji projektu "rozbawione przerwy"
 • zabawy z dziećmi z Domu Małego Dziecka
 • pomoc potrzebującym uczniom przy odrabianiu lekcji
 • oraz inne działania pod opieką opiekuna w szkole i poza nią
 • Nasze inicjatywy i przedsięwzięcia są starannie zaplanowane w oparciu o powstałą wcześniej mapę potrzeb.

 

Działamy w siedmiu sekcjach a naszymi opiekunami są:

 

 • Małgorzata Gondek-koordynator
 • Wioleta Kot
 • Agnieszka Łapińska
 • Monika Murawska
 • Monika Sukiennik-Załęska
 • Marta Jeziółkowska
 • Ewa Dębicka
 • Aleksandra Szygendowska
 • Klaudia Bełc

 

Kim jest wolontariusz?

 

Wolontariusz ( łac.volontarius=dobrowolny , chętny)

 

Słownik języka polskiego wyjaśnia: wolontariusz to ten, kto pracuje bez wynagrodzenia, ochotnik, amator, człowiek dobrowolnie, samorzutnie zgłaszający się do jakiejś pracy. Wolontariusz z radością, ze szczerego serca, gorliwie i świadomie działa na rzecz innych niebędących jego bliskimi. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.

 

Słowo "ochotnik" przywołuje same pozytywne skojarzenia - dobra wola, chęć, spełnienie.

 

Przynależność do szkolnego wolontariatu warunkuje dobrowolność i przestrzeganie kodeksu wolontariusza.

 

POBIERZ: kodeks etyczny wolontariusza

 

Zapraszamy do współpracy.

 

"Krople dobrych działań tworzą morze dobroci"

 

 

NASZE DZIAŁANIA

Wolontariusze i szlachetna paczka

Po raz kolejny udało nam się wspomóc potrzebującą rodzinę w wielkiej ogólnopolskiej akcji społecznej Szlachetna Paczka.WSZYSTKIM ,którzy otworzyli swoje serce i przyczynili się do spełnienia marzenia naszej Rodziny BARDZO,BARDZO DZIĘKUJEMY!!! Bez Was z pewnością nie odnieślibyśmy sukcesu w uszczęsliwieniu innych.

, , , , , , ,
Wolontariusze Seniorom

6 grudnia odwiedziliśmy Seniorów na ul.Świętojerskiej.Przynieśliśmy wcześniej przygotowane przez nas kartki świąteczne z pięknymi życzeniami oraz zaprezentowaliśmy utwór muzyczny o charakterze świątecznym.Było miło i wzruszająco.Obie grupy były bardzo zadowolone ze spotkania.

, , , , , , , , , , ,
Zaangażowaliśmy się w bożonarodzeniową akcję - List do Mikołaja

Już po raz czwarty wlączyliśmy się do akcji - List do Mikołaja.Akcja jest przeprowadzana we współpracy z Fundacją Port-zajmującą się pomocą dzieciakom , które znajdują się w rodzinach zastępczych.Polega na przygotowaniu prezentów gwiazdkowych dla dzieci  , które znajdują sie pod opieką fundacji i napisały list do Mikołaja z prośbą o prezent.

wWtym roku przygotowaliśmy prezenty dla Zuzi - 2 latka i Bartka -10 lat.Wszystkim serdecznie dziękujemy!

, , ,
Aktywni na rozbawionej przerwie

Jednym z obszarów aktywności wolontariuszy są rozbawione przerwy. Często przygotowują układy taneczne dla maluchów jak również czynnie zachęcają najmłodszych uczniów do wspólnej zabawy.

, , , , ,
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia odbył się apel z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Najaktywniejsi wolontariusze zostali wyróżnieni i wyposażeni w opaskę Wolontariusz SP32.Gratulujemy i wszystkim wolontariuszom ściskamy pomocne dłonie i serdecznie dziękujemy każdemu z Was.Życzymy wam spełnienia marzeń , realizacji zamierzonych celów , a przede wszystkim tego ,aby każdy dobry uczynek i każde dobre słowo wracało do was dając siłę do dalszej pracy

, , , , ,

Strony