Ubezpieczenie InterRisk

 

W SP 32 uczniowie, których rodzice opłacili składki objęci są grupowym ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo-wychowawczych EDU Plus -

Polisa nr EDU-N002924