TERAPIA RĘKI

 

Terapia ręki ma na celu usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Są to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni, umiejętność poprawnego chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi.

 

Terapia skierowana jest do dzieci :

 

 • z nieprawidłową postawę ciała podczas pisania i rysowania,
 • z problemami  z wykonywaniem codziennych czynności ,
 • z problemami  w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny),
 • z problemami grafomotorycznymi  (pisanie, malowanie),
 • z zaburzeniami  kontroli wzrokowo-ruchowej,
 • z problemami  z koordynacji ruchowej,
 • niechętnie podejmujących czynności manualne ( malowanie, rysowanie, lepienie z plasteliny)
 • Celem terapii jest:
 • poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej,
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki,
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców,
 • poprawa i doskonalenie umiejętności chwytu ( w warunkach szkolnych narzędzia piśmienniczego),
 • doskonalenie pisania,
 • praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi,
 • wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy podczas pisania,
 • poprawa koncentracji na wykonywanym zadaniu,
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

Dzięki terapii poprawiamy:

 

 • sprawność ruchową kończyn górnych,
 • sprawność manipulacyjną dłoni,
 • umiejętność chwytu narzędzia piśmienniczego,
 • czytelność pisma.