06.04 uczniowe naszej szkoły odebrali nagrody w Sródmiejskim Konkursie młodych Talentów., po miesięcznym oczekiwaniu na wedykt, ze względu na bardzo duże zainteresowanie konkursem. Laureaci reprezentowali szkołę w kategorii wokalnej. Srebrną wenę otrzymał Jakub Siruć z klasy 6c, a brązową wenę otrzymały Helena Pyrko I Hania Pyrko z klasy 6a. Ucziom serdecznie gratulujemy I życzymy dalszych muzycznyc sukcesów!