Rekolekcje w SP 32 przebiegają według następującego harmonogramu:
poniedziałek i wtorek spotkania na sali gimnastycznej:
kl. 0-4 godz. 11.40 - spotkanie trwa ok godziny.
kl. 5- 7 godz. 12.45-  spotkanie trwa ok godziny. 
W środę jest wyjście na Mszę św do Kościoła przy ul. Przyrynek 2. Wyjście ze szkoły o 11.00, powrót przewidziany ok 13.00. Obiad dla dzieci po powrocie z rekolekcji.
Dzieci, które nie uczęszczają na religię w czasie rekolekcji mają zapewnione zajęcia oraz opiekę świetlicy.
Po zajęciach rekolekcyjnych dla dzieci kl. 0-5 zajęcia odbywają się wg. planu.