REGELAMIN WYPOŻYCZLNI

 

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele rodzice.

 

2. Jednorazowo można wypożyczyć DWIE książki ( w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.

 

3. Książki nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.

 

4.Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.

 

5. Książkę należy szanować jako dobro społeczne. 

 

6. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

 

7.W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić (bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem).

 

8. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie. 

 

 

Regulamin czytelni

 

1.Z czytelni może korzystać każdy uczeń.Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami.

 

2. Teczki i torby przed wejściem do czytelni trzeba zostawić w wyznaczonym miejscu.

 

3. W czytelni należy zachować ciszę.

 

4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.

 

5. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi (dyżurnemu aktywu bibliotecznego).

 

6. Książki i czasopisma należy szanować.