RADA RODZICÓW  KONTAKT : radarodzicowsp32@gmail.com
  STRONA RADY RODZICÓW SP nr 32 na FB

 

 

Witamy serdecznie wszystkich Uczniów oraz rodziców na stronie Rady Rodziców

 

Aby nasza szkoła była jeszcze lepsza, bezpieczniejsza, przyjazna, aby nasze dzieci miały jak najwięcej okazji do zdobywania wiedzy i umiejętności - nie tylko podczas lekcji, potrzebne jest zaangażowanie każdego rodzica.  Dlatego bardzo prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW o zgłaszanie się do Rady z pomysłami jak też z ofertą pomocy w organizacji różnych działań, które zaplanowaliśmy w tym roku szkolnym.
Poszukujemy również sponsorów, którzy mogą przekazać szkole: materiały biurowe, środki czystości, książki, słodycze, oraz inne artykuły, mogące być nagrodami dla naszych dzieci lub pozwolą na zorganizowanie loterii.

 

Cele Rady Rodziców:

 

Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły.

 
 

Chcemy ten cel realizować poprzez:

 

  1. Pobudzanie aktywności rodziców i uczniów do działania na rzecz szkoły.
  2. Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły, możliwość wyrażania swoich opinii, zgłaszania własnych pomysłów.
  3. Finansowanie, współfinansowanie i wspieranie organizacyjne działań na rzecz naszych dzieci, podejmowanych z inicjatywy Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

 

Rada działa w oparciu o następujące dokumenty:

 

  1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 roku ( Dz.U.z 2007r. nr 80. poz.542 )
  2. Regulamin Rady
  3. Statut szkoły

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców na konto:

 

Bank Pocztowy Nr konta: 14 1320 1104 3038 2543 2000 0001

w tytule podając: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

Opłata wynosi 50zł/semestr lub 100zł/rok

(każde drugie i kolejne dziecko płaci 50 zł/rok)

 

Wpłat na konto Rady Rodziców można też dokonać u skarbnika Rady w każdy czwartek w godzinach 8.00-9.00 w stołówce.

! ! ! Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Opiekunom za terminowe wpłaty na Fundusz Rady Rodziców! ! !

 

Kontakt z Radą Rodziców radarodzicowsp32@gmail.com

Zapraszamy na spotkania Rady Rodziców, które są otwarte dla WSZYSTKICH!

 

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodniczący – Karolina Szczepańska

Zastępca przewodniczącego – Jacek Sztolcman

Sekretarz – Patrycja Smirnow

Skarbnik – Ewa Michałowska

Członek Prezydium – Monika Cichońska

 

 Członkowie Rady:

  Imię i nazwisko klasa
1 Ewelina Jankowska (P) 0A
2 Joanna Nikorowicz (P) 0B
3 Joanna Monikowska (P) 1a
4 Aldona Łaniewska – Wołłk (P) 1b
5 Małgorzata Małyska (P) 1c
6 Beata Kruszewska (P) 2a
7 Karolina Łukasiewicz (P) 2b
8 Monika Cichońska (P) 2c
9 Agnieszka Kieliszczyk (P) 2d
10 Małgorzata Borys (P) 3a
11 Patrycja Smirnow (P) 3b
12 Ewa Michałowska (P) 3c
13 Katarzyna Przewalska (P) 3d
14 Marta Magadzio (P) 4a
15 Magda Grochal (P) 4b
16 Karolina Szczepańska (P) 4c
17 Łukasz Sławik (P) 4d
18 Jacek Sztolcman (P) 5a
19 Izabella Łyś-Gorzkowska (P) 5b
20 Marcin Mazurkiewicz (P) 5c
21 Małgorzata Misteka (P) 5d
22 Małgorzata Pawlikowska (P) 6a
23 Piotr Goljanek (P) 6b
24 Piotr Bieniarz (P) 6c

 

 

 

DO POBRANIA:

 

REGULAMIN Rady Rodziców