RADA RODZICÓW  KONTAKT : radarodzicowsp32@gmail.com
  STRONA RADY RODZICÓW SP nr 32 na FB

 

 

Witamy serdecznie wszystkich Uczniów oraz rodziców na stronie Rady Rodziców

 

Aby nasza szkoła była jeszcze lepsza, bezpieczniejsza, przyjazna, aby nasze dzieci miały jak najwięcej okazji do zdobywania wiedzy i umiejętności - nie tylko podczas lekcji, potrzebne jest zaangażowanie każdego rodzica.  Dlatego bardzo prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW o zgłaszanie się do Rady z pomysłami jak też z ofertą pomocy w organizacji różnych działań, które zaplanowaliśmy w tym roku szkolnym.
Poszukujemy również sponsorów, którzy mogą przekazać szkole: materiały biurowe, środki czystości, książki, słodycze, oraz inne artykuły, mogące być nagrodami dla naszych dzieci lub pozwolą na zorganizowanie loterii.

 

Cele Rady Rodziców:

 

Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły.

 
 

Chcemy ten cel realizować poprzez:

 

  1. Pobudzanie aktywności rodziców i uczniów do działania na rzecz szkoły.
  2. Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły, możliwość wyrażania swoich opinii, zgłaszania własnych pomysłów.
  3. Finansowanie, współfinansowanie i wspieranie organizacyjne działań na rzecz naszych dzieci, podejmowanych z inicjatywy Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

 

Rada działa w oparciu o następujące dokumenty:

 

  1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 roku ( Dz.U.z 2007r. nr 80. poz.542 )
  2. Regulamin Rady
  3. Statut szkoły

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców na konto:

 

Bank Pocztowy Nr konta: 14 1320 1104 3038 2543 2000 0001

w tytule podając: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

Opłata wynosi 50zł/semestr lub 100zł/rok

(każde drugie i kolejne dziecko płaci 50 zł/rok)

 

! ! ! Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Opiekunom za terminowe wpłaty na Fundusz Rady Rodziców! ! !

 

Kontakt z Radą Rodziców radarodzicowsp32@gmail.com

Zapraszamy na spotkania Rady Rodziców, które są otwarte dla WSZYSTKICH!

 

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca : Monika Cichońska

Zastępca Przewodniczącej : Małgorzata Misterka

Sekretarz : Magda Grochal

Skarbnik : Iza Księżopolska

Członek Prezydium : Alicja Juszkiewicz

Członek Prezydium : Ewa Michałowska

 

 Członkowie Rady:

Imię i nazwisko

klasa

Michał Zaborowski

 

0A

Ewelina Widera – Tryc

 

0B

Bogumiła Majchrzak

 

1A

Jacek Szatkowski

 

1B

Magdalena Stefańczyk

 

1C

Krzysztof Adaszewski

 

2A

Aldona Łaniewska –Wołłk

 

2B

Agnieszka Małyska

 

2C

Beata Kruszewska

 

3A

Karolina Łukasiewicz

 

3B

Monika Cichońska

 

3C

Joanna Pałuska

 

3D

Małgorzata Borys

 

4A

Przemysław Wardzyński

 

4B

Ewa Michałowska

 

4C

Katarzyna Przewalska

 

4D

Marta Magadzio

5A

Magda Grochal

 

5B

Agnieszka Niewiadomska

 

5C

Ewa Bucza

 

5D

Anna Bieniasz

 

6A

Izabella Łyś – Gorzkowska

 

6B

Aneta Mazurkiewicz

6C

Małgorzata Misterka

 

6D

Izabela Księżopolska

 

7A

Agnieszka Specjalska- Krupa

 

7B

Piotr Bieniasz

 

7C

Jolanta Kozłowska

 

GIM 2A

Justyna Grzelak

 

GIM 2B

Andrzej Wasilewski

 

GIM 2C

Anna Ołdak

 

GIM 2D

Anna Woźniak

 

GIM 2E

 

Małgorzata Głowacka

 

GIM 3A

Ewa Ciećwierz

 

GIM 3B

 

GIM  3C

Aleksandra Pazińska

 

GIM 3D

: