Rola pracownika: 
Funkcja pracownika: 
Opiekun klasy: 
Klasa III D
Kolejność: 
0
obraz zd: 
obraz dyżuru: 
Dzień tygodnia: 
Czwartek
Godziny: