Dyrektor SP 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Informacje poniżej