W ramach zajęć języka angielskiego uczniowie i uczennice pani Małgorzaty Michcik wykonali pracę plastyczną- miniksiążeczkę o jedzeniu. Celem tego projektu było zastosowanie poznanego słownictwa i zwrotów : ,,I like", ,,I don't like" w zdaniach. Dzieci wykazały się kreatywnością i umiejętnością zastosowania wiedzy językowej w praktyce. Wykonanie pięknych prac i ich prezentacja dało poczucie satysfakcji wśród drugoklasistów.