METODA TOMATISA

 

Nazwa terapii pochodzi od nazwiska Alfreda Tomatisa – otolaryngologa, neurologa i foniatry, który przez szereg lat prowadził badania nad funkcja ucha człowieka i odkrył jego wpływ na nasz rozwój.

 

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego- muzyka Mozarta i chorałów gregoriańskich  przez urządzenie nazywane „ elektronicznym uchem”. Stymulacja odbywa się poprzez dziwię ki o określonej, wysokiej częstotliwości.

 

Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowych, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności i poprawa zachowań społecznych.

 

Metoda ta wskazana jest szczególnie dla osób z:

 

 • Problemami szkolnymi,
 • Zespołem ADHD,
 • Autyzmem i zespołem Aspergera,
 • Dysleksją,
 • Zaburzeniami mowy i głosu.

 

Zauważalne efekty:

 

 • Zwiększenie koncentracji,
 • Polepszenie radzenia sobie z emocjami,
 • Lepsze zapamiętywanie,
 • Zwiększenie sprawności komunikowania się,
 • Skuteczniejsze uczenie się,
 • Zmniejszenie liczby popełnianych błędów.
 • Poprawa zachowań społecznych.

 

Zakup nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć metodą Tomatisa w naszej szkole współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.