SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

im. Małego Powstańca

 

ul. Edelmana 2

00 - 190 Warszawa

 

tel: (22) 831 08 23

fax: (22) 831 08 34

 

EMAIL: info@sp32.waw.pl