Konkursy

Wyniki konkursu historyczno-bibliotecznego

„Legendy warszawskie w ilustracji i prezentacji”

Klsy I-III

 1. Mikulska Amelia IIId
 2. Reznar Krzysztof   Ic; Aleksandra Pelletier  IIb
 3. Marciniak Wiktoria Ib

Wyróżnienia

 Piwek Wiktoria 3d

Tajak Antonina  2b

Marszalik Małgorzata  IIb

Skup Dominika 2d

Petrycki Andrzej Ib

Rachuba Blanka  2b

Klasy IV-VI

 1. Gęsiorski Wojtek IVd
 2. Gut Maciej IVc
 3. Krawczyk Julian  IVc

 

 

Legendy warszawskie w ilustracji i prezentacji.

Celem konkursu jest:

-rozbudzanie i rozwijanie u uczniów aktywności artystycznej i twórczego myślenia,

- zapoznanie z bogatą historią, kulturą i tradycjami Warszawy,

- rozbudzanie szacunku dla naszej kultury i poczucia przynależności do środowiska lokalnego,

- przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego regionu.

- kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych

do prezentacji własnej twórczości.

- zachęcenie do czytania książek i poznanie legend warszawskich,

- zainspirowanie do tworzenia własnych prac plastycznych w oparciu o literaturę,

- rozwijanie wyobraźni,

- kształtowanie poczucia estetyki.

Zadanie dla klas I-III

Konkurs plastyczny

- wykonanie ilustracji do wybranej warszawskiej legendy

- format - A5, A3.

- techniki – malarskie, rysunkowe, collage (poza przestrzennymi i fotograficznymi).

- prace powinny być opisane drukiem i zawierać dane o autorze  imię, nazwisko i klasa

Zadanie dla klas IV – VI

Konkurs multimedialny

- Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu prezentacji przedstawiającej ilustracje

z treścią dowolnej warszawskiej legendy,

- prezentację należy wykonać w dowolnym programie jako film, pokaz slajdów czy komiks,

- Podczas tworzenia prezentacji można użyć grafiki z galerii Clipart, wykorzystać

obrazy pobrane z Internetu, np. zgromadzone w serwisie www.openclipart.org lub

podobnym pod warunkiem, że dozwolone jest ich wykorzystanie( przestrzeganie praw autorskich),

- można wykorzystać skany obrazów własnoręcznie narysowanych lub namalowanych (np. kredkami, farbami lub inną techniką).

Ocena prac:

- oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora,

- prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie będą zdyskwalifikowane,

- we wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu.

Termin:

- wykonane prace składamy do końca marca 2017 w Bibliotece Szkolnej

 

 

 

Kteacja postaci literackiej

TERMIN :

20 października 2016

REGULAMIN : 

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI.
 • Uczestnik powinien wykazać się znajomością wybranej przez siebie literatury.
 • Zadanie konkursowe będą mieć formę ustną i twórczą.
 • Zwycięzcy –zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody w postaci dyplomu i książki.

CELE KONKURSU:

 • Rozbudzenie zainteresowań uczniów literaturą .
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i  umiejętności aktorskich..
 • Umiejętność  swobodnego wypowiadania się.
 • Umiejętność  kreowania się.
 • Kreatywność doboru stroju.
 • Zrozumienie i umiejętność przekazania cech charakteru przedstawianego bohatera.

METODY:

słowna i artystyczna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

literatura biblioteki i kostiumy(postać bohaterów książki) 

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Uczniowie klas 4- 6  przebrani są za swoich ulubionych bohaterów książkowych.
 • Każda  grupa wiekowa w swojej klasie wraz z wychowawcą typuje  5 osób, które przechodzą do finału. Sporządzają listę uczniów zakwalifikowanych do finału i przekazują  bibliotekarzowi.
 • Następnie spotykamy się (20 października) na holu I pietra i jury będzie oceniało od 1-5 punktów.
 • Osoby, które zdobędą najwięcej punktów otrzymują nagrody w postaci dyplomów i książek.

ZADANIE

Uczestnik konkursu musi być przebrany za bohatera swojej ulubionej książki, potrafi  zaprezentować go, podać autora książki i imię bohatera, którego prezentuje.

OCENA:

 • Najciekawszy projekt stroju.
 • Pomysłowość,
 • Wysiłek i samodzielność
 • Swobodne wysławianie się
 • Ciekawy tekst
 • Znajomość lektury