Konkurs z okazji 60-lecia naszej szkoły

 

Z okazji 60-lecia naszej szkoły ogłaszamy konkursy:

1. filmowy dla klas IV-VI. Zadaniem każdej klasy jest nagranie dwuminutowego filmiku na wskazany temat:
klasy czwarte: Moja szkoła dziś,
klasy piąte: Moja szkoła w przyszłości,
klasy szóste: Moja szkoła dawniej.  
Filmy należy złożyć do 10 X do nauczycielek języka polskiego. Prace mogą być zapisane na dowolnym nośniku.

2.plastyczno-literacki Za co kocham moją szkołę? dla uczniów uczęszczających do świetlicy.Szczegółowe informacje u kierownika i wychowawców świetlicy.