Już po raz piętnasty zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Poetów Pokolenia Kolumbów, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 32 im. Małego Powstańca w Warszawie. 

Nasz konkurs jest kontynuacją organizowanego przez czternaście lat- Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego organizatorem było Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.

Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego i innych twórców Pokolenia Kolumbów, krzewienie patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości kulturalnej uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

   Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu do 20 kwietnia 2018r.

   O dokładnym terminie przesłuchań zostaną Państwo poinformowani.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia, które wraz z regulaminem konkursu, znajdują się na stronach internetowych naszej szkoły:

www.sp32.waw.pl

www.gimnazjum37.waw.pl

                                Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Małego Powstańca