KONKURS „JESTEM ILUSTRATOREM BAŚNI"

 

Celem konkursu jest:

 

- zachęcenie do czytania książek i poznawania ilustracji,

- zainspirowanie do tworzenia własnych prac plastycznych w oparciu o literaturę,

- kształtowanie postaw otwartych na bogactwo dziedzictwa innych kultur,

- rozwijanie wyobraźni,

- kształtowanie poczucia estetyki.

 

Zadanie:

 

- należy wykonać ilustrację do wybranej litewskiej baśni lub legendy

 

Warunki uczestnictwa:

 

Format - min. A5, max. A3 (prosimy nie rolować prac).

Techniki – malarskie, rysunkowe, collage (poza przestrzennymi i fotograficznymi).

 

Prace powinny być opisane drukiem i zawierać następujące dane o autorze:

• imię i nazwisko, wiek i klasa, szkoła.

 

Prace stają się wyłączną własnością organizatora.

 

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych  na konkurs w celach promowania działalności organizatorów.

 

Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu wszystkich warunków niniejszego regulaminu

 

Prace wraz z załączonym tekstem, do którego wykonano ilustrację należy składać do 30 listopada 2015 roku do biblioteki szkolnej”.

 

Serdecznie zapraszmy do udziału!