Konkurs biblioteczno-literacki

„Fraszka o bibliotece lub książce”

Cel konkursu:

1. Rozbudzanie stałego zainteresowania kulturą, sztuką i literaturą

2.Rozwijanie wrażliwości artystycznej młodych ludzi.

3.Rozwijanie umiejętności literackich.

4.Popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży przez samych uczniów.

5.Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

Zasady uczestnictwa w konkursie

1.Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać fraszkę, czyli krótki utwór liryczny rymowany         

   lub wierszowany humorystyczny lub ironiczny

2. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.

3.Pracę należy składać do biblioteki szkolnej w postaci wydruku lub na nośniku

   elektronicznym

4.Nota o Autorze: imię, nazwisko klasa.

Termin składania prac:

Prace należy składać do biblioteki szkolnej do dnia 27 października 2017 r.

Kryteria oceniania:

1.Zgodność z tematem.

2.Walory estetyczne

3.Poprawność stylistyczna i językowa.