KARTA ROWEROWA 2017r

Egzamin teoretyczny 22-26.05.2017 r.
polecamy testy : brd.edu.pl
kartarowerowa.net.pl
POPRAWA - 29.05 - 02.06 - Uczniowie poprawiają na lekcji informatyki
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 9.06.17 r./boisko szkolne/
polecamy trening jazdy w Miasteczku Ruchu Drogowego ul. Sołtyka 8/10 Warszawa-Wola