Bądź wyjątkowy wybierz zawód  deficytowy:  przygotuj ciekawą prezentację dotyczącą  mini planu kariery obejmującą analizę zawodów lokalnie deficytowych.  

Wyjaśnij co oznacza pojęcie  - zawód deficytowy, opisz rys historyczny wybranego zawodu, możliwości kształcenia, niezbędne kwalifikacje, specyfikę pracy w danym zawodzie, możliwości zatrudnienia, a także inne dodatkowe informacje czy ciekawostki.

Termin nadsyłania prac - 28 maja 2018r.

Na  Zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej  szczegółów i informacji w regulaminie konkursu i na stronie internetowej szkoły.

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu ,,Chwytam zmianę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.