HIPOTERAPIA

 

Zajęcia hipoterapii dla dzieci z naszej szkoły prowadzone są w stadninie „Agmaja”

 

Czym jest hipoterapia?

 

Hipoterapia to zespół działań mających na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej. Stosuje się ją u osób :

 

  • po przebytych chorobach,
  • upośledzonych umysłowo,
  • z deficytami rozwojowymi ,
  • uszkodzeniami analizatorów,
  • niedostosowanych społecznie.

 

Hipoterapia swoją specyfikę zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie jego obecność sprawia , że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie niespotykane w innych terapiach możliwości.

Hipoterapia może przynosić korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka : fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym.

 

Są różne jej formy:

 

  • fizjoterapia na koniu czyli gimnastyka lecznicza mająca na celu usprawnienie ruchowe,
  • psychopedagogiczna jazda konna - zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego;
  • terapia kontaktem z koniem –zadaniem głównym jest nawiązanie kontaktu ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem i z innymi ludźmi. Jej istotą jest stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia.