"Dzień z koszykówką w Śródmieściu"

Koniec roku szkolnego zbliża się coraz większymi krokami, a nasi uczniowie
byli na kolejnych zawodach. Tym razem udział brali nie tylko dziewczyny,
ale też chłopcy. W zawodach punkty zdobywało się za wykonania konkretnego
zadania w danej konkurencji. Wspólnymi siłami udało się zająć I miejsce!!!
Gratulujemy