DOKUMENTY SZKOLNE DO POBRANIA:

 

 

POBIERZ:

 

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

 

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla kl.1-3

WYMAGANIA__KLASY_1_3KRYTERIA_j.a._W_KLASIE_1;

KRYTERIA__W_KLASIE_TRZECIEJ; KRYTERIA__W_KLASIE_2

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla kl. 4-6

Wymagania dla kl. IVWymagania dla kl. VWymagania dla kl. VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

Kryteria ocen z religii

 

Wymagania dot jezyka hiszpanskiego 2016.17

 

System oceniania z przyroda

 

System oceniania z matematyki

 

Wymagania edukacyjne_historia i społeczeństwo

Wymagania IV   Wymagania V    Wymagania VI

Kryteria ocen okresowych i rocznych z wychowania fizycznego

 

Kryteria oceny opisowej zachowania wzorowego ucznia w klasach 1

 

Kryteria oceniania dyktand i sprawdzianów w klasach 1-3

 

Wymagania edukacyjne kl.3

 

Wymagania edukacyjne kl.2

 

Wymagania edukacyjne kl.1

 

Zgłoszenie dziecka do szkoły rejonowej

 

Karta zgłoszenia do świetlicy

 

Dziennik elektroniczny - Procedury

 

Regulamin boiska szkolnego

 

Regulamin placu zabaw

 

Regulamin wycieczki szkolnej Zielonej Szkoły

 

Statut Szkoły

 

Szkolny System Bezpieczeństwa

 

Zasady wydawania duplikatów dokumentów szkolnych

 

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

 

Podręczniki szkolne 2016/2017 dla klas VI