DOKUMENTY SZKOLNE DO POBRANIA:

 

1. DYŻURY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

2. Statut szkoły

3. Dziennik elektroniczny - Procedury

4. Regulamin boiska szkolnego

5. Regulamin placu zabaw

6. Regulamin wycieczki szkolnej Zielonej Szkoły

7. Szkolny System Bezpieczeństwa

8. Zasady wydawania duplikatów dokumentów szkolnych

9. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

10. Program wychowawczo - profilaktyczny

11. Nr konta w celu dokonania wpłaty za zagubione podręczniki oraz duplikaty legitymacji szkolnych

12. Wykaz podręczników - edukacja przedszkola i wczesnoszkolna

13. Wykaz podręczników  cz.1

14. Wykaz podręczników cz.2
 

 

 

 

POBIERZ:

 

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ :

 

POBIERZ:

 

POBIERZ:

 

 

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla kl.1-3

WYMAGANIA__KLASY_1_3KRYTERIA_j.a._W_KLASIE_1;

KRYTERIA__W_KLASIE_TRZECIEJ; KRYTERIA__W_KLASIE_2

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla kl. 4-6

Wymagania dla kl. IVWymagania dla kl. VWymagania dla kl. VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

Kryteria ocen z religii

 

Wymagania dot jezyka hiszpanskiego 2016.17

 

System oceniania z przyroda

 

System oceniania z matematyki

 

Wymagania edukacyjne_historia i społeczeństwo

Wymagania IV   Wymagania V    Wymagania VI

Kryteria ocen okresowych i rocznych z wychowania fizycznego

 

Kryteria oceny opisowej zachowania wzorowego ucznia w klasach 1

 

Kryteria oceniania dyktand i sprawdzianów w klasach 1-3

 

Wymagania edukacyjne kl.3

 

Wymagania edukacyjne kl.2

 

Wymagania edukacyjne kl.1

 

Zgłoszenie dziecka do szkoły rejonowej

 

Karta zgłoszenia do świetlicy

 

Dziennik elektroniczny - Procedury

 

Regulamin boiska szkolnego

 

Regulamin placu zabaw

 

Regulamin wycieczki szkolnej Zielonej Szkoły

 

Statut Szkoły

 

Szkolny System Bezpieczeństwa

 

Zasady wydawania duplikatów dokumentów szkolnych

 

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

 

Program wychowawczo - profilaktyczny